• aminokyseliny
  • Aminokyselina.cz

    Aminokyseliny jsou základním stavebním prvkem živých organismů.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou sou stavebními kameny bílkovin v těle člověka.

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou ty aminokyseliny, které si naše tělo nedokáže dostatečně syntetizovat.

Semiesenciální aminokyseliny

...jsou ty aminokyseliny, které si tělo v dětství nedokáže syntetizovat samo.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin v těle člověka a mají klíčový vliv na jeho metabolismus, tvorbu svalů a kostí a správnou funkci orgánových soustav. Právě proto aminokyseliny vyhledávají zejména kulturisté, kterým je vliv aminokyselin na tvorbu svalové hmoty dobře znám.

Aminokyseliny

Aminokyseliny však nachází uplatnění i v medicíně, ačkoliv pro jejich "obchodní nezajímavost" (jsou levné a tudíž pro farmaceutické firmy nezajímavé) neprobíhá tolik výzkumů, kolik by jich bylo třeba. Jsou např. známy ruské a skandinávské výzkumy aminokyselin a jejich vlivu na léčbu spastických pacientů.

Esenciální a neesenciální aminokyseliny

Podle toho, zda-li tělo je schopno danou aminokyselinu samo vyrobit, či nikoliv, rozdělujeme aminokyseliny na esenciální a neesenciální. V období růstu (v dětství) si v dostatečné míře není tělo schopno vytvořit dvě aminokyseliny: arginin a histidin. Ty nazýváme semiesenciální aminokyseliny.